Hans Blokker

Door ervaringskennis van zowel private als publieke organisaties kan ik me snel verplaatsen in de omstandigheden en omgeving van een opdrachtgever. Daarnaast ben ik in staat snel gegevens te analyseren en verbanden te leggen. Deze vaardigheden zijn verder ontwikkeld door opleiding, ervaring en de transitie-opdrachten die ik tot nu toe heb uitgevoerd.

Ik stel duidelijke en realistische doelen én grenzen. Door mijn empathisch vermogen ben ik in staat snel te anticiperen op andermans behoeften, waarmee ik draagvlak kan creëren voor het te lopen proces of traject. Aandacht, integriteit en zorgvuldigheid kenmerken mij als leider. Behalve het aanvoelen van personen en situaties ben ik ook goed in staat om de energie waar te nemen.

Als bindende persoonlijkheid ben ik een bruggenbouwer, ondersteuner en sterk gericht op resultaten. Mijn aandacht is zowel gericht op mensen als op organisaties.

Voor directies, bestuurders en het (senior)management van bedrijven en overheid geld ik op strategisch niveau als een volwaardige sparring partner.

 

 

 

Neem contact op

K o k k e l a a n t j e  10     L e u s d e n

+ 31 6 20 43 51 34

hansblokker@blokkeradvies.nl