Management

Voor: Organisaties en projecten in publieke en private sector

Uw vraag

Hoe realiseer ik de gewenste verandering in mijn bedrijf? Hoe benut ik de talenten en competenties van mijn collega’s en medewerkers beter bij een diversiteit aan karakters? Hoe verhoog ik hun persoonlijk welzijn? Hoe komen alle neuzen in dezelfde richting? Hoe krijg ik invloed op de organisaties in mijn netwerk van partners en stakeholders?

 

Oplossing

Als interim-, project- of procesmanager wil ik uw team weer op de juiste (en dezelfde) koers krijgen. Maar ook uw mensen bij elkaar brengen en een gezamenlijk doel vinden,  een (nieuwe) strategie visualiseren en implementeren. En dan samen naar een concreet resultaat toewerken om processen van samenwerking met andere organisaties in uw netwerk weer te stroomlijnen.

 

Neem contact op

K o k k e l a a n t j e  10     L e u s d e n

+ 31 6 20 43 51 34

hansblokker@blokkeradvies.nl