Recente werkzaamheden en projecten

Interim opdrachten

 • Directeur gemeenschappelijke Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn

 • Begeleiding (coachen) van evaluatiegesprekken tussen een MT en OR (2017).
 • Coach van diverse mensen en teams.
 • Regisseur in programma SO-GBO (=specialistisch Optreden-grootschalig brandweer optreden) voor Brandweer Nederland en IFV(= instituut Fysieke Veiligheid). Opzetten van landelijke organisatienetwerken van september 2015 tot heden.
 • Directeur brandweer / regionaal commandant Fryslân vanaf mei 2014 tot juli 2015. Eindverantwoordelijk voor de organisatie van ca. 1400 mensen ineen verandertraject.
 • Interimhoofd facilitaire zaken en ICT bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland. Opzetten van nieuwe teams binnen bedrijfsvoering (januari 2014 tot mei 2014).
 • Interimmanager: hoofd van het regiobureau brandweer Veiligheidsregio IJsselland, tevens hoofd Veiligheidsbureau, en verantwoordelijk voor Risicobeheersing (sept 2011 tot jan 2014);
 • CIO (chief Information officer) in het MT veiligheidsregio IJsselland(2013-2014);
 • Deelprojectleider ICT van het project regionaliseren Veiligheidsregio IJsselland en lid van het deelprojectteam Bestuur & Organisatie(2013).
 • Onafhankelijk voorzitter  voor adviescommissie functiewaardering Veiligheidsregio Flevoland (2011).
 • Mediator tussen bestuur, brandweercommandant en -postcommandanten bij bezuinigingsvraagstuk.
 • Multidisciplinair operationeel leider in ROT(=regionaal Operationeel Team) van VNOG(=Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland).

 

 

Projecten Change Energizing

 

– Regionaal brandweerkorps vindt zichzelf opnieuw uit
Organization energizing traject bij een regionaal brandweerkorps met 1.100 vrijwilligers, ruim 300 beroepsmedewerkers en een begroting van circa 26 miljoen euro. Door de voorafgaande fusie van 23 korpsen naar één organisatie moest de organisatie zichzelf opnieuw uitvinden. Medewerkers zochten naar hun rol, positie en bevoegdheden. Lang niet iedereen zat op de gewenste plek. Er moest nog veel ontwikkeld worden, zowel met betrekking tot de inhoud, het proces als de onderlinge verhoudingen.  Na het traject was de onderlinge samenwerking, met name tussen de leidinggevenden, verbeterd. Boventalligen kregen zonder problemen een passender plek binnen of buiten de organisatie. De uitgaven bleven binnen de toegekende begroting. Het meest opvallend was dat het Dekkingsplan in een goede sfeer tot stand kwam en met meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur werd aangenomen. Bij twee eerdere pogingen liepen de gemoederen zo hoog op dat de poging voortijdig werd beëindigd.

 

– Gestegen inkomsten en meer vrije tijd bij gemengd boerenbedrijf

Energizing traject bij een boerenbedrijf met ruim 150 hectare landbouw- en weidegrond, 170 koeien, 20 varkens, en verder kippen, ganzen, schapen en paarden. Het bedrijf opereert bio-ecologisch, duurzaam en diervriendelijk, en streeft naar energiebalans en een gezonde financiële balans. Na het energizing traject hebben de beheerders een betere focus op de gewenste doelstellingen en ontwikkelingen voor hun bedrijf. De inkomsten zijn gestegen o.a door betere vermarkting van hun biologische producten. Alle dieren leven in een gebied zonder scheidende hekken. Er zijn minder dieren dan voorheen gestorven of ziek geworden. Boer en boerin hebben meer vrije tijd gekregen.

 

– Groei en integratie bij installatiebedrijf
Organisatie energizing traject bij een installatiebedrijf met circa 30 medewerkers, dochteronderneming van een groter elektra- en werktuigbouwbedrijf. Het bedrijf wilde groeien naar ruim 90 medewerkers, de omzet met factor drie vergroten, de werkwijze en samenstelling van de teams veranderen, en verhuizen. Na een jaar energizing is de bezetting inmiddels gegroeid naar 48 medewerkers. De elektronica- en werktuigbouwteams zijn geïntegreerd (wat in deze branche als onmogelijk wordt beschouwd) en er is een optie op een stuk grond genomen. De directeur-eigenaar: “Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een onderdeel van mijn organisatie in één jaar tijd met zoveel volwassen gedrag en rust groeide, dat de teams qua samenstelling veranderden en  anders gingen werken, en bovendien samen een aankomende verhuizing voorbereidden.”

 

– Verminderde weerstand en steeds soepeler proces bij samenvoeging 112-meldkamers

Organisatie energizing traject bij de samenvoeging van verschillende 112-meldkamers tot één gemeenschappelijke meldkamer. Dit is onderdeel van een landelijke programma dat het aantal van 23 bestaande meldkamers moet terugbrengen tot 10. Omdat het voor de betrokkenen om een ‘opgelegde’ samenvoeging ging, was de weerstand groot en de bereidheid tot samenwerken laag. Na een jaar energizing is de weerstand onder medewerkers aanzienlijk afgenomen. Een groot aantal werkt inmiddels betrokken en enthousiast mee. Gedurende het jaar zijn de plannen duidelijker geworden en verliep de besluitvorming steeds soepeler. De projectkosten zijn binnen de door het bestuur toegekende budget gebleven

– Beter onderwijs, groei en nieuwbouw Democratische school

De oprichters van een Democratische school wilden een veilige omgeving voor scholieren/studenten en docenten, meer leerlingen, financiële groei, een nieuw gebouw, onderwijsvernieuwing en een gezonde werksfeer. De school heeft ca. 70 leerlingen/studenten – met een leeftijdsvariatie tussen 4 en18 jaar – en een docententeam van 22 mensen. De school omvat een een kinderdagverblijf, basis- en middelbaar onderwijs. Tijdens de schooldag wordt overgebleven en daarom zijn er ook een keuken en eetzaal.

 

Inmiddels::

 • Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd;
 • groeit het aantal studenten;
 • groeit het docententeam kwantitatief en neemt de kwaliteit toe, mede doordat er beter wordt geluisterd naar elkaar en de studenten.
 • Beschouwt de Inspectie van Onderwijs de school op een aantal punten als voorbeeld;
 • wordt er een concrete pleitnota opgesteld te verdediging van de bezwaren op het bestemmingsplan, en is met de bezwaarmaker een constructief gesprek gevoerd.
 • is er een betere sfeer in het team en minder ziekteverzuim; ook beladen onderwerpen worden constructief besproken.
 • Presteren de studenten beter en hebben meer plezier.

Een aantal van deze resultaten zorgen voor een veiliger gevoel. Ook ontstaat er meer zekerheid voor groei en uitbreiding.

 

– Aanbieder van Digitale Medewerkersonderzoeken
Een bedrijf dat digitale medewerkersonderzoeken via internet maakt die met een maandelijkse frequente afgenomen worden. Het werd ontwikkeld samen met de opdrachtgevers. Zij wilden organisch groeien via het internet. Ook wilden ze via game elementen zorgen dat medewerkers het plezierig vonden om het in te vullen. Zodat het aantal respondenten hoger ligt.

Resultaten:
Groei en tevreden klanten.

Solkie | Groei door te vragen

Neem contact op

K o k k e l a a n t j e  10     L e u s d e n

+ 31 6 20 43 51 34

hansblokker@blokkeradvies.nl